Your Cart

käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

§1

Myyjän tunnistetiedot

(1) Liikkeen omistaja [jäljempänä Myyjä] on:

GARDA Dominik Gawron

jonka kotipaikka on ul. Krótka 53, 60-185 Skórzewo lähellä Poznańia

VATEU 779-226-99-44, 

Alue: 300820343, 

Puhelin: 0048 516 650 100,    

Sähköposti: sklep@garda.pl  

§2

Yleiset määräykset

(1) Verkkokauppa [jäljempänä Kauppa] harjoittaa myyntiä Internetin kautta näiden sääntöjen [jäljempänä Säännöt] perusteella.

2 Asiakas [jäljempänä Asiakas] voi olla:

 • Puolassa tai Euroopan unionissa asuva täysin oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, 
 • täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka harjoittaa yritystä Puolassa tai Euroopan unionissa, 
 • oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jolle on laissa myönnetty oikeuskelpoisuus ja jonka kotipaikka on Puolassa tai Euroopan unionissa ja jolla on oikeus tehdä päätöksiä ja ottaa velvoitteita yhteisön puolesta, 
 • alaikäinen, joka toimii vanhemman tai laillisen huoltajan suostumuksella.  

(3) Kuluttaja [jäljempänä kuluttaja] siviililain 22 1 §:n (Lakilehti 1964 nro 16, kohta 93 sellaisena kuin se on muutettuna) mukaan luonnollinen henkilö, joka tekee Kaupan kanssa oikeustoimen, joka ei suoraan liity kauppaan. hänen liiketoimintaansa tai ammatillista toimintaansa.

Yrittäjä [jäljempänä ”Yrittäjä”] on elinkeino- ja tietokeskusrekisteriin (CEiDG) merkittyä liiketoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen (osto-myyntisopimuksen), joka liittyy suoraan hänen toimintaansa. elinkeinotoimintaansa tai ammatillista luonnettaan, kun tehdyn sopimuksen sisällöstä ilmenee, että se ei ole Yrittäjän kannalta ammatillista. Ammatillinen luonne johtuu harjoitetun liiketoiminnan aiheesta, erityisesti PKD-numeroista. 

(5) Tavara [jäljempänä Tavarat] on Myymälässä saatavilla oleva irtainta tavaraa, joka on Kaupan ja Asiakkaan välisen myyntisopimuksen kohteena. 

6 Ehdot ovat erottamaton osa Asiakkaan kanssa tehtyä myyntisopimusta.

7 Kaupassa ilmoitetut hinnat ovat bruttohintoja (sis. ALV). 

(8) Myymälässä olevat tuotteet ovat uusia ja virheettömiä. Poikkeuksena ovat tavarat, joissa on selvästi havaittavia vikoja ja käytön jälkiä.

§3

Hankinta

 1. Tilaukset voidaan tehdä interaktiivisilla lomakkeilla, jotka ovat saatavilla Shopin verkkosivuilla (asiakaskori).
 2. Tilauksen toteuttamisen ehtona on sellaisten tietojen toimittaminen, jotka mahdollistavat asiakkaan ja tavaran vastaanottajan varmistuksen. Kauppa vahvistaa tilauksen hyväksymisen lähettämällä tilauksen aihetta kuvaavan viestin tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas antaa puutteellisia, virheellisiä tai ristiriitaisia ​​tietoja tilausta tehdessään, Kauppa ottaa Asiakkaaseen yhteyttä virheiden korjaamiseksi. Tilausta tehdessään Asiakas tekee tarjouksen tilattujen tavaroiden myyntisopimuksen tekemisestä.
 3. Osapuolia sitovat Kaupan verkkosivuilla ostettujen tuotteiden vieressä tilauksen yhteydessä näkyvät tiedot. 
 4. Kun tilaus on tehty, se varmistetaan. Tämän jälkeen Kauppa lähettää tiedot tilauksen hyväksymisestä käsittelyyn ja sen myöhemmistä vaiheista Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tieto tilauksen hyväksymisestä täytettäväksi on Myyjän ilmoitus 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarjouksen hyväksymisestä ja sen saatua Asiakkaan kauppasopimus syntyy. Myyntisopimuksen solmimisen jälkeen Kauppa vahvistaa ehdot Asiakkaalle lähettämällä ne sähköpostiosoitteeseen. 
 5. Myymälän verkkosivuilla olevat tuotetiedot ovat siviililain 71 §:ssä tarkoitettu kehotus tehdä sopimus. 
 6. Asiakkaan ja Liikkeen välillä tehty kauppasopimus on määräaikainen ja kestää tilauksen voimassaolon ajan. Tavaroiden ostoon liittyvä suorituspaikka on Asiakkaan ilmoittama toimitusosoite.

§4

Maksut

 1. Asiakkaalla on mahdollisuus valita maksutavat:
 • maksu pankkisiirrolla nimetylle pankkitilille (pankkisiirto), 
 • sähköinen maksu ”STRIPEN” kautta.

(2) Toimitushinnat on ilmoitettu tilausyhteenvedossa. 

3 Tavaran luovutuksen ehtona on tavaran ja lähetyksen maksaminen. 

(4) Asiakas on velvollinen maksamaan tehdyn sopimuksen mukaiset erät valitsemastasi maksu- ja toimitustavasta riippumatta. 

(5) Jos asiakas ei maksa 7 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, (ja kun kyseessä on postiennakkomaksu toimituksen yhteydessä), Kauppa pyytää Asiakasta noutamaan ja maksamaan tavarat asettamalla määräajan. velvoitteen täyttäminen. Jos sopimuksen mukaista määrää ei ole maksettu asetetussa määräajassa, Kauppa voi irtisanoa myyntisopimuksen. 

(6) Tilauksen toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, kun tilaukseen liittyvät varat on hyvitetty Kaupan pankkitilille tai siitä hetkestä, kun maksu on positiivisesti valtuutettu. 

§5

Tavaroiden lähetys

 1. Tilatut tuotteet lähetetään Kauppaan kuriiriyhtiöiden kautta. Digitaalisten tuotteiden osalta toimitus tapahtuu Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 2. Lain 545 §:n mukaisesti. 2 §:n mukaan, jos Tavara lähetetään määräpaikkaan rahdinkuljettajan kautta, Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen tämän tyyppisille lähetyksille tavanomaisena aikana ja tavalla; jos hän havaitsee, että tavara on menetetty tai vahingoittunut kuljetuksen aikana, hän on velvollinen suorittamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet rahdinkuljettajan vastuun selvittämiseksi.

§6

Takuuvaatimukset

 1. Kauppa vastaa Kuluttajalle/Yrittäjälle 30.5.2014 annetussa kuluttajanoikeuslaissa säädetyn Tavaran sopimuksenmukaisuudesta 24 kuukauden ajan.
 2. Mikäli tavara ei ole sopimuksen mukainen, kuluttajan/kauppiaan tulee ilmoittaa virheestä yhdessä kuvauksen kanssa virheestä kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.  
 3. Tavarat ovat sopimuksen mukaisia ​​erityisesti, jos ne ovat edelleen sopimuksen mukaisia: 
 • kuvaus, tyyppi, määrä, laatu, täydellisyys ja toimivuus sekä digitaalisia elementtejä sisältävien Tavaroiden osalta myös yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja päivitysten saatavuus; 
 • soveltuvuus siihen tarkoitukseen, johon Kuluttaja/Yrittäjä sitä tarvitsee, jonka Kuluttaja/Yrittäjä on ilmoittanut Kaupalle viimeistään sopimusta tehtäessä ja jonka Kauppa on hyväksynyt.
 1. Lisäksi, jotta tavarat katsottaisiin sopimuksen mukaisiksi: 
 • soveltuvat niihin tarkoituksiin, joihin tällaisia ​​tavaroita tavallisesti käytetään, ottaen huomioon sovellettavat lait, tekniset standardit tai hyvä käytäntö; 
 • on sellainen määrä ja sillä on sellaiset ominaisuudet, mukaan lukien kestävyys ja turvallisuus sekä digitaalisia elementtejä sisältävien Tavaroiden osalta myös toimivuus ja yhteensopivuus, jotka ovat tyypillisiä tämän tyyppisille Tavaroille ja joita Kuluttaja/kauppias voi kohtuudella odottaa, kun otetaan huomioon Tavaroiden luonne ja Kaupan, sen laillisten edeltäjien tai heidän puolestaan ​​toimivien henkilöiden antamat julkiset vakuutukset, erityisesti mainonnassa tai pakkausmerkinnöissä, ellei Kauppa osoita, että: 
 1. ei tiennyt kyseisestä julkisesta vakuutuksesta eikä järkevästi päätellen voinut tietää siitä, 
 2. julkinen vakuutus on oikaistu ennen sopimuksen tekemistä niiden ehtojen ja muodon mukaisesti, joissa julkinen vakuutus annettiin tai vastaavalla tavalla, 
 3. Julkinen vakuutus ei vaikuttanut kuluttajan/yrityksen päätökseen tehdä sopimus; 
 • toimitetaan sellaisten lisävarusteiden ja ohjeiden kanssa, joita kuluttaja/kauppias voi kohtuudella odottaa; 
 • on samaa laatua kuin näyte tai malli, jonka Kauppa asetti kuluttajan/kauppiaan saataville ennen sopimuksen tekemistä ja vastaa tällaisen näytteen tai mallin kuvausta.

(5) Kauppa ei ole vastuussa tavaran sopimuksenvastaisuudesta edellä tarkoitetussa laajuudessa, jos kuluttajalle/kauppiaalle on nimenomaisesti ilmoitettu, että tavaran tietty ominaisuus poikkeaa asetetuista sopimuksenmukaisuusvaatimuksista. ja on viimeistään sopimusta tehtäessä nimenomaisesti ja erikseen hyväksynyt tavaran erityisominaisuuksien puuttumisen.

(6) Kuluttaja/Yrittäjä voi silloin, kun tavara ei ole sopimuksen mukainen, pyytää Kaupalta:

 • Tavaran korvaaminen uudella; 
 • tavaroiden korjaus. 

(7) Kauppa voi suorittaa vaihdon, kun Kuluttaja/Elinkeinonharjoittaja vaatii korjausta, tai Kauppa voi suorittaa korjauksen, kun Kuluttaja/Elinkeinonharjoittaja pyytää vaihtoa, jos se on mahdotonta tai vaatisi Kaupalta kohtuuttomia kustannuksia. Tavarat sopimuksen mukaiset kuluttajan/kauppiaan valitsemalla tavalla. Jos mahdottomuus tai kohtuuttomat kustannukset koskevat sekä korjaamista että vaihtamista, Kauppa voi kieltäytyä saattamasta Tavaraa sopimuksen mukaisiksi. 

(8) Kauppa suorittaa korjauksen tai vaihdon kohtuullisessa ajassa siitä hetkestä, kun Kuluttaja/Yrittäjä on ilmoittanut sille sopimustenvastaisuudesta ja ilman kuluttajalle/Yrittäjälle kohtuutonta haittaa, ottaen huomioon Tavaran luonne ja oston tarkoitus. 

(9) Korjaus- tai vaihtokustannukset maksaa myymälä. 

(10) Jos tavara ei ole sopimuksen mukainen, kuluttaja/kauppias voi antaa ilmoituksen:

 • hinnanalennuksesta; 
 • sopimuksen peruuttamisesta,

kun: 

 • Kauppa kieltäytyi saattamaan Tavarat sopimuksen mukaisiksi 30. toukokuuta 2014 annetun kuluttajansuojalain 43d §:n 2 momentin mukaisesti;
 • Kauppa ei ole saattanut tavaroita sopimuksen mukaisiksi 30. toukokuuta 2014 annetun kuluttajansuojalain 43d artiklan 4–6 kohdan mukaisesti;
 • Tavaran sopimuksenvastaisuus jatkuu, vaikka Kauppa on yrittänyt saattaa tavarat sopimuksen mukaisiksi; 
 • Tavaroiden poikkeavuus sopimuksen kanssa on sellainen, että se oikeuttaa joko välittömän hinnan alennuksen tai sopimuksen peruuttamisen; 
 • Kaupan lausunnosta tai olosuhteista käy selvästi ilmi, että se ei saa Tuotteita sopimuksen mukaisiksi kohtuullisessa ajassa tai ilman kohtuutonta haittaa Kuluttajalle/Yrittäjälle.

(11) Alennettu hinta tulee olla siinä suhteessa, että vaatimustenvastaisen Tavaran arvo jää vaatimusten mukaisen Tavaran arvoon.

(12) Kauppa palauttaa kuluttajalle/Yrittäjälle hinnanalennusoikeuden käyttämisestä johtuvat maksut välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa hinnanalennusilmoituksen vastaanottamisesta. 

(13) Kuluttaja/Yrittäjä ei saa vetäytyä sopimuksesta, jos tavaran sopimuksenvastaisuus on epäolennainen.

(14) Kuluttajan/Yrittäjän oikeus peruuttaa sopimus rajoittuu Tavaroihin, jotka eivät ole sopimuksen mukaisia. Jos virhe koskee vain tiettyjä sopimusperusteisesti toimitettuja tavaroita ja kuluttajan oikeuksista 30.5.2014 annetun lain 43e §:n mukainen peruuttamisperuste on kuluttaja/yrittäjä voi peruuttaa sopimuksen vain näiden tavaroiden osalta. Tavarat ja myös muut tavarat, jotka on ostettu yhdessä vaatimustenvastaisten Tavaroiden kanssa, jos Kuluttajan/Yrittäjän ei voida kohtuudella olettaa suostuvan pitämään vain vaatimustenvastaiset Tavarat.

(15) Sopimuksen peruuttamisen sattuessa Kuluttajan/Yrittäjän on välittömästi palautettava tavarat omalla kustannuksellaan. Kauppa palauttaa hinnan välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai palautuksesta.

16 Reklamaatiolomakkeen malli on sääntöjen liitteenä 2.

(17) Jos syntyy riita, kuka tahansa kuluttaja voi käyttää EU:n verkkovälitteistä riidanratkaisualustaa, joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

(18) Kauppa ei suostu eikä sitoudu osallistumaan valitukseen liittyvien riitojen tuomioistuimen ulkopuoliseen ratkaisemiseen tähtääviin menettelyihin, ellei tällainen velvoite johdu pakottavasta lainsäädännöstä. 

(19) Kaupan tarjoamien palvelujen käyttöä koskevat valitukset tulee lähettää näiden sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin osoitteisiin. 

§7

Takuuvaatimukset

 1. Tämän kappaleen määräykset koskevat vain asiakkaita, jotka eivät ole kuluttajia/yrityksiä. 
 2. Siviililain 558 §:n mukaan Kaupan takuuvastuu on poissuljettu.
 3. Reklamaatiot on osoitettava kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen, jossa on ilmoitettava seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, nimi, osoite, sopimuksen tekopäivä, sopimuksen kohde, virheen havaitsemispäivä, virhetyyppi, vaatimus , vahvistus virheen olemassaolosta tavaroiden toimitushetkellä, yhteystiedot (sähköposti) ja kaikki valokuvat ja muut tiedot, jotka voivat vaikuttaa valitusprosessiin. 
 4. Kauppa vastaa valitukseen 14 kalenteripäivän kuluessa. 

§8

Peruuttamisoikeus

1 Kuluttajalla/Yrittäjällä on 30.5.2014 annetun kuluttajanoikeuslain perusteella oikeus peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta.

(2) Sopimuksen peruuttaminen tulee voimaan, jos Kuluttaja/Yrittäjä tekee peruuttamisilmoituksen 14 päivän kuluessa tavaran toimituspäivästä. Määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus tehdään ennen sen päättymistä. Ilmoituksen muoto voi olla mikä tahansa, esim 

 • ilmoitus voidaan tehdä lomakkeella, jonka malli on 30. toukokuuta 2014 annetun kuluttajansuojalain liitteenä (liitteenä sääntöjen liitteenä 1), 
 • sähköpostitse näiden sääntöjen 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen,
 • kirjeellä näiden sääntöjen 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen.

(3) Kuluttajan/yrittäjän on omalla kustannuksellaan palautettava tavarat Kauppaan 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta.

(4) Kauppa palauttaa rahat 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Kauppa voi pidättää hyvityksen, kunnes se on vastaanottanut tavarat takaisin tai kuluttaja/yrittäjä on toimittanut palautustodistuksen sen mukaan, kumpi tapahtuma ensin toteutuu.

(5) Kauppa palauttaa varat Kuluttajan/kauppiaan käyttämää maksutapaa käyttäen. Maksukortilla maksettaessa hyvitys suoritetaan korttitilille. 

(6) Mikäli Kuluttaja/Yrittäjä on valinnut muun kuin Kaupan tarjoaman halvimman toimitustavan, Kauppa ei korvaa Kuluttajalle/Yrittäjälle Kuluttajalle/Yrittäjälle aiheutuneita lisäkustannuksia. Kauppa korvaa Kuluttajalle/Yrittäjälle vain tuotteen halvimman toimituksen kustannukset.

(7) Kuluttaja/Yrittäjä vastaa kaikista välittömistä Tavaran palautuskustannuksista (esim. pakkaus, suojaus, postitus). 

(8) Peruuttamisoikeus ei koske Kuluttajaa/Yrittäjää tapauksissa, joissa sopimukset:

 • jossa suorituksen kohteena on suljetussa pakkauksessa toimitettavat tavarat, joita avattuaan ei voida palauttaa terveydellisistä tai hygieniasyistä, jos pakkaus on avattu toimituksen jälkeen;
 • kun suorituksen kohteena on tavaroita, jotka ovat pilaantuvia tai joiden säilyvyysaika on lyhyt;
 • jossa esityksen kohteena on kuluttajan/yrittäjän toiveiden mukaan tai hänen henkilökohtaisten tarpeidensa täyttämiseksi valmistettu valmistamaton tavara; 
 • palvelujen tarjoamisesta, jos Kauppa on suorittanut palvelun täysimääräisesti sen Kuluttajan/Yrittäjän nimenomaisella suostumuksella, jolle on ennen suorituksen alkamista ilmoitettu, että peruuttamisoikeus menetetään myymälän suorituksen jälkeen;
 • sellaisen digitaalisen sisällön toimittaminen, jota ei ole tallennettu aineelliselle välineelle, jos suoritus on alkanut Kuluttajan/Yrittäjän nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja sen jälkeen, kun Kauppa on ilmoittanut kuluttajalle/yrittäjälle oikeuden menettämisestä vetäytymisestä;
 • jossa suorituksen kohteena ovat tavarat, jotka toimituksen jälkeen muuttuvat luonteeltaan erottamattomiksi muista Tavaroista.

9. 30. toukokuuta 2014 annetun kuluttajan oikeuksista annetun lain 31 §:n mukaan etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen peruuttamisen yhteydessä sopimusta ei katsota tehdyksi.

(10) Kuluttaja/Yrittäjä on vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu niiden käytöstä enemmän kuin on tarpeen niiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi. 

(11) Edellä 8 kohdassa tarkoitetuissa digitaalista sisältöä ja palvelujen tarjoamista koskevissa tapauksissa kuluttaja/yrittäjä tilausprosessissa antaa suostumuksensa ennen sopimuksen tekemistä rastittamalla asianomaisen valintaruudun, kuten 30 päivänä toukokuuta 2014 annetun kuluttajan oikeuksia koskevan lain 38 artiklassa tarkoitettuja

§9

Yksityisyydensuoja 

(1) Kauppa käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tietosuojaselosteessa (Liite 3) kuvatulla tavalla.

§10

Tekniset toimenpiteet

1 Verkkokaupan käyttäminen, mukaan lukien tuotevalikoiman selaaminen ja tavaratilausten tekeminen, edellyttää: 

a) päätelaite (esim. tietokone, tabletti, älypuhelin), jolla on pääsy Internetiin ja verkkoselain, kuten Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

(b) aktiivinen sähköpostitili (sähköpostitili);

(c) JavaScript käytössä; 

d) evästeiden käytön hyväksyminen (tarvitaan tilauksen tekemiseen).

§11

Työjärjestyksen voimaantulo ja muuttaminen

(1) Nämä ehdot tulevat voimaan päivänä, jona ne julkaistaan ​​Kaupan verkkosivuilla.

(2) Näitä sääntöjä voidaan muuttaa.

(3) Muutokset käyttöehtoihin julkaistaan ​​Kaupan verkkosivuilla.

4 Tietoa Ehtojen muutoksista lähetetään Asiakkaalle tilin asetuksissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

(5) Muutokset työjärjestykseen tulevat voimaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta 3 kohdassa säädetyllä tavalla.

(6) Kauppa hyväksyy, että Asiakas, jolla on tili Kaupan verkkosivuilla, on hyväksynyt sääntömuutokset, jos hän ei ole irtisanonut sopimusta kohdassa 5 mainitun ajanjakson loppuun mennessä.

(7) Asioihin, jotka eivät kuulu näiden sääntöjen määräysten piiriin, sovelletaan Puolan lakia.

Palautusosoite

Tšekin tasavalta
CzechLogistic – GARDA
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava – Kunčice

Slovakia
CzechLogistic – GARDA
ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)
03853 Turany

Unkari
CzechLogistic – GARDA
Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPO)
9012 Györ

Romania
CzechLogistic – GARDA
Ul. Calea Bodrogului 18 (FAN Courier DEPO)
310059 Arad

Liite-1

Liite-2

Liite-3

Valmistettu Puolassa

Kaikki nuket on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista

Ilmainen toimitus

ilmainen toimitus vähintään 500€ ostoksille